arterra mimarlık

Blog

İÇ MİMAR İÇİN AYDINLATMA NE DEMEK?

Yazar:
İÇ MİMAR İÇİN AYDINLATMA NE DEMEK?

AYDINLATMA – MEKÂN –  İÇ MİMAR İLİŞKİSİ

 

Aydınlatma Tasarımı, fizik (optik ve elektrik), mimarlık, İç mimarlık, sosyoloji, psikoloji ve ekonomi gibi bilimin çeşitli dalları ve sanatla ilişki içinde olan disiplinler arası bir bilim dalıdır. Aydınlatma tekniği, ışık ve renkleri, doğal ve suni ışık kaynaklarını, yüzeylerin ve kullanılan dekorasyon malzemelerinin ışıksal ve renksel özelliklerinden estetik özelliklerine kadar, ölçüm tekniklerinden, hesap yöntemlerine kadar çok çeşitli alanlardaki bilgilerden yararlanmaktadır. Aydınlatma tekniği temel olarak bir mekânın sahip olduğu nitel ve nicel özelliklere göre en uygun şekilde ışık dağılımını amaçlamaktadır.

 Nişan Taşı <a href=

Aydınlatma Tasarımında Nelere Dikkat Edilmeli?

 

Tasarlanan her mekân birbirinden ayrı özelliklere sahiptir. Dolayısıyla sahip olacağı aydınlatma yöntemleri ve kullanılan aydınlatma ürünleri de farklı bu durumdan ötürü farklı olmalıdır. Bu farklılıklar göz önüne alındığı zaman aydınlatma tasarımında dikkat edilmesi gereken noktalar karşımıza çıkmaktadır. Aydınlatma tasarımı etkileyen faktörler,

 • Mekânın işlevi (Hangi amaçla kullanılacağı), fonksiyonu,
 • Mekânın fiziksel verileri (Boyut, mimari detaylar, strüktürel yapısı)
 • Mekânın yerleşim planı (tefriş),
 • Mekânın tasarım konsepti ile aydınlatma tasarımının bütünlüğü,
 • Görsel konfor koşulları,
 • Kullanıcı özellikleri gibi konular dikkatle ele alınmalıdır.

 

 Nişan Taşı <a href=

İyi düşünülmüş bir aydınlatma ile:

 

İyi düşünülmüş bir mekân aydınlatma tasarımı sayesinde mekân ve birey arasındaki ilişki tamamlanmış olur. Işığın insan psikolojisi üzerindeki etkileri göz önüne alındığı zaman doğru aydınlatma ile insanların iyi hissetmesini sağlayabilirsiniz.

 

 • Mekânın görülebilirlik seviyesi artar.
 • Göz sağlığı korunur.
 • Meydana gelebilecek iş kazaları önlenebilir.
 • İş veriminde artış meydana gelir.
 • Güvenlik açısından artış sağlanır.
 • Estetik ve rahatlık gibi ihtiyaçlar karşılık bulur.
 • Konsantrasyon artar.

Nişan Taşı <a href=
Nişan Taşı <a href=

Aydınlatma tasarımı hakkında yazılanların ışığında bu konu başlığının mimar için üzerinde durulması gereken en önemli konulardan bir tanesi olduğunu söylememiz yerinde olacaktır. Bir mimar bir mekânı ne kadar iyi tasarlarsa tasarlasın aydınlatma kaynaklarının doğru kullanılmaması nedeniyle mekânın tasarımı olumsuz izlenim verecektir. Bu nedenle aydınlatma konusunun her zaman için üzerinde durulması gerekmektedir.

TurkeyEnglish