arterra mimarlık

Programımız

BİRİNCİ SAFHA (Talepler ve Keşif)

 1. Mimar ve İşveren arasında arz ve taleplerin paylaşıldığı ön görüşme yapılır. Çalışma sistemi üzerine görüşülür. İşin gerektirdiği veriler ve genel detaylar İşveren’den alınır.
 2. Bilgilendirme sonrası anlaşma protokolü ile mimari-inşai hizmetlerin kapsamları, ücretleri ve yaklaşık iş programları hakkında genel olarak görüşülür.
 3. Uzlaşılan maddeler üzerinden protokol netleştirilir karşılıklı imzalanır.
 4. Söz konusu İnşaat/ Proje alanında keşif, ölçü rölöve çalışması yapılır.
 5. Varsa örnek teşkil eden yerler gezilir, istekler ve öncelikler alınır. Mimari ofis desteği ile uygulanacak tarzlar görüşülür.

İKİNCİ SAFHA (Konsept ve Proje)

 1. Mimar aldığı bilgilerle yerleşim ve tefriş planı, genel konsepti anlatan mekan perspektif çalışmalarını belirlenen sürede ÖN ESKİZ olarak tamamlar ve İşveren’in beğenisine görüşüne sunar.
 2. Görüşmeler sonrası onaylanan projeleri mimar şematik yerleşim planlarını geliştirerek plan, cephe, kesit, malzeme, mobilya seçimi ve etütleri gerekli eskizleri vs. tamamlar. Bu çalışmalar sırasında statik, tesisat, elektrik, mekanik projeleri istenirse oda onayı ile birlikte hazırlattırılır.
 3. Bu safhada Mimar projelere göre tahmini ikinci bütçeyi hazırlar. Bütçeyi İşveren onayına sunar.
 4. Bütçenin onayı ile projelere göre teknik şartnameler hazırlanır. İşin ihale ve yapım süreci başlar.

ÜÇÜNCÜ SAFHA (Proje Koordinasyonu) 

 1.  Seçilen alt taşeron gruplarca Mimar denetiminde inşaat işleri iş planı, zaman çizelgesi oluşturulur. Bu neticeden İşveren bilgilendirilerek onay alınır.
 2. Mimar, alt taşeronların tekliflerini inceler, firmalarla görüşmeler yapar, iskonto oranları netleştirilir. Gerekirse bütçe içerisindeki kalemlerden tali düzeltmeler yapar. Firmalar belirlenir, anlaşmalar yapılır.
 3. Anlaşma yapılan taşeron firmalarla tüm imalat çizimleri ve teknik dökümanlar incelenir. Bu çalışmaların neticelenmesi halinde şartnameler uyarınca avans ödemeleri yapılır ve işe başlanır.
 4. Mimar tarafından, belirlenen inşaat programına göre işler sürekli kontrol edilir, program ve teknik şartnameye uygunluk denetlenir.
 5. Aksine bir durum yoksa rapor düzenlenerek ön kabul yapılır. Süre bitiminde gerekli görüldüğü takdirde varsa gecikmeler, ek mesailerle ve ekiplerle telafi edilir.
 6. Tam ve eksiksiz iş teslim sonrası alınan avanslar, hak edişler hesap edilerek mutabakata varılır. Karşılıklı onaylar sonucu bakiyeler belirlenir, ödemeler yapılır.

DÖRDÜNCÜ SAFHA (Anahtar Teslimi)

 1. Şantiye sahası taşeronlardan teslim alınır, genel temizlik yaptırılır ve müşteri onayına sunulur.
 2. Onay ve kabul sonrası iş ve tüm ilişkiler hesaplar hakkında bilgilendirme yapılarak işin tamamı ile teslimi gerçekleştirilir………

 

NEDEN ARTERRA MİMARLIK?

SAYGILI

Müşterilerimizin bireysel haklarını koruma ve kişisel hassasiyetlerine saygı duyma yükümlülüğünü üstlendiğimizi biliriz. .........................ARTERRA MİMARLIK

SORUMLU

Tüm kararlarımızı bilinen standartlara uygun alır, takipçisi olur, sorumluluğunu taşırız. ............................ARTERRA MİMARLIK

GÜVENİLİR

Faaliyetlerimizi özenli şekilde yürütür, bu esnada oluşan güvenin devamlılığı için çalışırız. Doğruluk ve sadakat vazgeçilmez ilkelerimizdendir. ..............................................ARTERRA MİMARLIK

Dünyada birtaneyiz

TÜRKİYE

+90 (212) 211 2 211
info@arterra.com.tr
4.Levent / İstanbul

SİZ BİZİ ARAYIN YA DA BİZ SİZİ ARAYALIM

iletişim
+90 212 211 2 211
+90 552 311 2 211
info@arterra.com.tr
NEF 09 Ofis Plaza B Blok No: 17 – 18
4. Levent / İSTANBUL
Mesajınız gönderilmiştir, Teşekkür ederiz
Mesajınız gönderilemedi, Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
faceeee
insssstaggg
twittttt
TurkeyEnglish